Skip to main content

Skolens personale

Skoleleder
 Gareth Shearman

Viceskoleleder Annette Mahoney

Kontoransvarlig Marcella Hamilton

SFO afdelingsleder Cornelia Borch

Arbejdsmiljørepræsentant Jimmi Norrenheim

Tillidsrepræsentant Peter Robinson

Lærerrådsformand Peter Robinson

Lærerrepræsentant i bestyrelsen Peter Robinson

Specialundervisningskoordinator Ninna Kortegaard og Inger Nissen

AKT vejleder Natalie Arnoldi

Vikarkoordinator Gareth Shearman

Kontaktlærer for elevrådet Rob Vincent

Det er vores overbevisning, at enhver skoles styrke er dens lærere, og at det ikke mindst er lærernes styrke, der gør os til et livligt og bæredygtigt alternativ til folkeskolen og andre privatskoler.

Vi har et meget dygtigt team af lærere, som er dedikerede og engagerede, og som forventer en hel del af sig selv, af hinanden, af deres elever og forældresamarbejdet.

Samtlige engelsk - og dansklærere har deres fagsprog som modersmål.

Vores fokus på mangfoldighed gælder selvfølgelig også skolens ansatte, som ikke alene repræsenterer forskellige baggrunde, aldersgrupper og erfaring, men som også har baggrund i forskellige undervisningstraditioner. Disse forskelle er til daglig inspiration og skaber en åben og dynamisk kultur, så vi sjældent går i den fælde, at tage ting for givet.
 

Kontakt skolen her