Skip to main content

Skole og hjem

Forældreintra 

På Copenhagen City School benytter vi os af Forældreintra. Når barnet starter på skolen, får alle forældre et log in, og herefter foregår al skriftlig kommunikation via denne side. Barnets kontaktbog ligger her, ligesom lektier, meddelelser og andet fra skolen. Det er også her du som forælder kan kontakte en lærer, enten via barnets kontaktbog eller ved at sende en besked. 

Hvis du oplever problemer med at logge ind, bedes du kontakte kontoret - det er vigtigt, at tjekke siden dagligt. 

Skole-hjem samtaler 

Skole-hjem samtaler afholdes 2 gange på et skoleår. Her er det muligt, at tale med fag- og klasselærer om barnets faglige og sociale udvikling.  

 

Forældremøder 

På hvert klassetrin afholdes et årligt forældremøde. Her er fokus på klassens faglige og sociale udvikling.  

Elevplaner 

To gange om året evalueres elevernes faglige standpunkt. I de ældre klasser gives karakterer, i de yngre klasser udtalelser. Elevplaner bliver lagt i elevens mappe via forældreintra/elevintra, og fremsendes ikke længere i papirform. 

Forældreprojekter 

På CCS byder forældreprojekter velkomne. Man kan skrive til Gareth, hvis man har en ide, og skolen kan derefter være behjælpelig med at få oprettet aktiviteten via intra, så andre forældre kan melde sig til, hvis de vil hjælpe. 

I den forbindelse vil vi understrege, at forældre skal være velkomne til at melde sig til projekter opretter af andre forældre, men at det på ingen måde er skolens forventning eller krav. 

 

School/Parent Partnership at CCS 

Read the document in English here.

Sådan støtter du op om skolegangen.

  • Vis interesse 
  • Hold dig orienteret om lektier og andet via forældreintra
  • Deltag i forældremøder og sociale arrangementer på skolen
  • Læs højt 
  • Sørg for at dit barn møder udhvilet
  • Hjælp barnet med at holde styr på skoletaske, bøger og pennalhus
  • Kontakt dit barns klasselærer, hvis du er bekymret

​Et alderssvarende sprog er en grundlæggende forudsætning for at kunne klare sig i skolen. Derfor er en væsentlig del af forældrenes opgave, at være sammen med sit barn – og sætte ord på samværet

Kommunikation mellem forældre og skole.

Læs mere her