Skip to main content

"Skolen skal forbedrede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund, med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."  Formålsparagraf, Folkeskoleloven.

Formål:

Elevrådet på Copenhagen City School eksisterer med henblik på at repræsentere elevernes holdninger og ønsker overfor skolens ledelse, og dermed sørge for at deres interesser bliver varetaget. Derudover er elevrådets rolle at være med til at styrke den demokratiske dannelse af eleverne.

Struktur:

Alle klasser fra 4.-9. klasse vælger to repræsentanter til elevrådet. Disse sidder for en periode på 1 år, og har ansvar for at viderebringe informationer fra elevrådet til klassen. 

Elevrådsformanden vælges blandt medlemmerne, og sidder for en periode på 2 år.

Der er en kontaktlærer tilknyttet elevrådet, det er kontaktlærerens ansvar at kalde til møde en gang om måneden. 

Skolen er medlem af Danske Skoleelever (DSE) og deltager i konferencer og medlemsmøder.

Faste opgaver:

Elevrådet bistår arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen i analysearbejdet, når der udarbejdes undervisningsmiljøvurdering.