Skip to main content

Skolepenge

Skolepenge

Skolepenge skal betales over BetalingsService.

For elever i 0.-8.kl. opkræves der kr.1600 pr. måned pr. elev i alle årets 12 måneder. For elever i 9.kl. opkræves der kr.1750 pr. måned i 11 måneder (fra august til og med juni).

Søskenderabat:

2 søskende: kr. 2660 pr. måned

3 eller flere søskende: kr. 3400 pr. måned

OBS: Hvis en af søskende går i 9. kl., vil beløbet være lidt højere, da det årlige skolepengebeløb deles i 11 rater i stedet for 12.

Klassekasse

Der opkræves kr. 100 pr. elev i februar og i november.

SFO

Der opkræves kr. 800 pr. måned for tilmeldte børn (kun 0.-3.kl.)

Der betales ikke i juli.

Depositum og indmeldelsesgebyr

Når man har fået tilbudt en plads, betales der et indmeldelsesgebyr på kr. 1500 pr. elev (kr. 1000 for 3. og 4. barn) samt et depositum svarende 2 x én måneds skolepenge. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
Depositum tilbagebetales ved elevens udmeldelse, når alle bøger m.v. er afleveret og alle skolepenge er betalt.

Ved udmeldelse før 1. oktober i elevens første skoleår på CCS, tilbagebetales depositum ikke.

Udmeldelse

Udmeldelse sker via mail til skolens kontor info@cityschool.dk med 2 mdrs. varsel til slutningen af en måned.

Ved udmeldelse til skoleårets afslutning skal udmeldelsen være os i hænde senest d. 30. april.

Ved udmeldelse fra SFO’en, er der 1 måneds varsel til slutningen af en måned.

Klassekassen

Klassekassen opkræves to gange årligt, og er et ekstrabeløb på 100 kroner der går til formål ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. Det kan dreje sig om lidt ekstra til ekskursioner eller lejrskoler, til sociale arrangementer i klassen, teaterture, oplevelser el. lign. 

Beløbet bliver trukket over skolepengene og er obligatorisk 

  

"Det er meget godt med den der klassekasse, for så kan vi få varm solbærsaft når vi har været i teatret" Matthias, 2.klasse 

Forsikringer

Skolens elevforsikring omfatter forsikring i forbindelse med personskader i den udstrækning, som lovpligten påbyder, herunder tandskader. Skolen er derimod ikke forsikret mod materielle skader, som forårsages af eleverne. De skadeforvoldende elevers familier må derfor selv hæfte for skadeserstatninger, evt. gennem egne familieforsikringer. Elevernes værdigenstande, tøj og kontanter er ikke forsikrede. Hvis eleverne medbringer penge eller værdigenstande på skolen, kan disse afleveres på skolens kontor fra morgenstunden og hentes når de går hjem. 

  

På skolen har vi abonnement hos Falck. Dette gælder også på ture og lejrskoler indenfor landets grænser.