Skip to main content

Optagelse på skolen

For at blive optaget på Copenhagen City School skal eleven kunne klare sig på dansk. Det er ikke nødvendigt for elever at tale engelsk for at blive optaget, dog er det en stor fordel, såfremt man starter i de ældre klasser.

Inden optagelse beder vi altid jer om at aflevere en skoleudtalelse fra den tidligere skole. Der vil også altid være mulighed for at komme på besøg, før eleven starter - ligesom alle forældre inviteres til en personlig samtale med skolens ledelse. 

 

Optagelse

 0.klasse

Hvis du ønsker at få dit barn på CCS, skal du ansøge via indmeldelsesskemaet.

Vores mål er at skabe en klasse, der er mangfoldig med hensyn til etnicitet, social baggrund og andre faktorer.

Når vi har modtaget din ansøgning, inviterer vi dig til et møde med skoleleder og 0.klasseslæreren. Dette vil give dig mulighed for at se skolen og få en reel fornemmelse af, hvem vi er, samt at stille de spørgsmål, du måtte have. Det vil også give os mulighed for at vurdere, om vi er et godt match i forhold til dine, og især dit barns, behov.  

Efter mødet kan vi, afhængigt af antallet af allerede besatte pladser, muligvis tilbyde en plads med det samme, eller du vil blive tilbudt en plads på vores venteliste.

Selvom vores venteliste ikke er den eneste faktor som afgør, hvem vi tilbyder en plads, er den en særdeles god indikator for, hvor sandsynligt det er, at en plads bliver ledig.

Forældre, der allerede har et barn på skolen, har fortrinsret til en plads.

 

 

1.- 9.klasse: 

Vi har af og til ledige pladser i enkelte klasser. Første skridt er et ansøgningsskema, samt elevplan fra nuværende skole og en kopi af sundhedskortet. Hvis I ansøger via mail, skal dokumenterne sendes samlet og i pdf-format. Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes. 

Indmeldelsesskema

Kontakt os her

Skriv til os via linket eller ring til os på 33 25 22 48 (bedst ml. kl. 9-11).