Skip to main content

Optagelse på skolen

For at blive optaget på Copenhagen City School skal eleven kunne klare sig på dansk. Det er ikke nødvendigt for elever at tale engelsk for at blive optaget, dog er det en stor fordel, såfremt man starter i de ældre klasser.

Inden optagelse beder vi altid jer om at aflevere en skoleudtalelse fra den tidligere skole. Der vil også altid være mulighed for at komme på besøg, før eleven starter - ligesom alle forældre inviteres til en personlig samtale med skolens ledelse. 

 

0. klasse

På Copenhagen City School har vi venteliste. Ud fra denne forsøger vi at sammensætte så bred en klasse som muligt, med en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. Ventelisten er dog kun et udgangspunkt, da det er vores mål at favne bredt, både i forhold til etnicitet, social baggrund og andre faktorer - børn med søskende på skolen er dog sikret plads, såfremt der søges i tide og barnet vurderes skoleparat. 

Hvert år i august holder vi åbent hus vedrørende næstkommende 0.klasse. Hold øje med hjemmesiden i fht datoen. Det er vigtigt, at I deltager, hvis I er interesserede i en plads. På mødet vil vi gennemgå det videre optagelsesforløb. 

Når barnet har fået plads i 0.klasse opkræves et indmeldelsesgebyr på 1500 kroner samt et depositum svarende til to måneders skolepenge. Dette beløb refunderes ikke. 

1.- 9.klasse: 

Vi har af og til ledige pladser i enkelte klasser. Første skridt er et ansøgningsskema, samt elevplan fra nuværende skole og en kopi af sundhedskortet. Hvis I ansøger via mail, skal dokumenterne sendes samlet og i pdf-format. Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes. 

Indmeldelsesskema

Kontakt os her

Skriv til os via linket eller ring til os på 33 25 22 48 (bedst ml. kl. 9-11).