Skip to main content

Om SFO

Galaksen

Efter i mange år at have været navnløs fik vores SFO i november 2015 et navn 

Rigtig mange børn i SFO’en kom med forslag til et navn, der alle var rigtigt gode, men et af forslagene var et navn, som vi synes, der passede helt vildt godt til vores SFO. 

Hver dag er børnene med til at skabe SFO’en og gøre den til det den er. Det gør de ved at være dem, de hver især er og sammen skaber vi noget helt unikt. 

SFO’en er et sted, hvor der sker alt muligt omkring én og hvor alle børn er unikke og specielle og hvor de sammen udgør og skaber en helhed. Ligesom små stjerner i en galakse. 

Et af forslagene var Galaksen og det synes vi, er et rigtigt godt billede, på den SFO vi er. 

Velkommen i Galaksen. 

Værdigrundlag

SFO’en har eksisteret side om side med skolen, siden skolen blev grundlagt i 1995. 

Over tiden er SFO’en blevet en integreret del af skolen, idet vi tror på, at børnene skal opleve en sammenhængende dag på Copenhagen City School. Der er et tæt samarbejde og dialog med skolen, som er med til at skabe sammenhæng og helhed i barnets hverdag, der samtidigt sikrer, at vi kender børnene rigtigt godt. 

Det er medvirkende til, at børnene oplever en tryg og forudsigelig hverdag med genkendelige rammer og regler. 

Som en integreret del af skolen deler SFO’en skolens værdigrundlag, hvor tanken om mangfoldighed er grundstenen i såvel skolen som i SFO’en. 

Det er et menneskesyn, som insisterer på at bruge vores forskelligheder og til tider modsatrettede værdier, trosretninger og traditioner til at arbejde sammen fremfor at modarbejde hinanden. Det er netop dette, som inspirerer os i vores daglige arbejde med at leve op til vores målsætninger. 

I praksis betyder det, at vi både i skolen og SFO’en forsøger at udvikle et miljø, karakteriseret af forståelse, åbenhed, accept, ægte tolerance og gensidig respekt for alle- uafhængig af baggrund, hudfarve, trosretning, personlighed, seksualitet, køn, osv. 

Børnesyn

Vi anser alle børn for at være unikke og værdifulde i sig selv, og SFO´ens pædagogiske arbejde tager derfor udgangspunkt i det enkelte barns behov,
ressourcer og kompetencer. 

Vi møder alle børn som individer og ud fra hvem de er, og en stor del af vores målsætning er lære børnene at være åbne, nysgerrige, tolerante og samtidig kritiske, og vi gør dette på mange måder. 

Udvikling og læring foregår med barnet som aktiv deltager i det sociale samspil med andre børn og voksne. Vi hjælper børnene med at håndtere mangfoldighed i mange forskellige situationer, hvorigennem de får erfaringer med at samarbejde og være sammen med dem, som har anderledes måder at gøre tingene på, andre overbevisninger, personligheder, baggrunde, værdier, opfattelser, osv. 

Derved forbereder vi børnene på den fremtid, de går i møde, med evner og erfaringer med at håndtere mangfoldighedens udfordringer, som helt grundlæggende kræver åbenhed over for det, som er anderledes.       

 

Målsætning

 • Det skal være sjovt at gå i SFO. 
 • Børnene skal opleve at have retten til egen "fri" tid. 
 • Børnene skal opleve, at de har retten og muligheden for at vælge mellem spændende, udviklende og vedrørende aktiviteter. 
 • Børnene skal stilles overfor opgaver og valg, hvor de lærer at tage ansvar. 
 • Udvikle åbenhed og nysgerrighed for at prøve og lære nye ting. 
 • Børnene skal have mulighed for at knytte venskaber. 
 • Børnene skal opleve at være en aktiv del af et større fællesskab. 
 • Børnene skal møde omsorgsfulde og nærværende voksne. 
 • Det enkelte barn gives mulighed for erkendelse af egne evner gennem udfordringer og anerkendelse. 
 • Børnene skal opleve sammenhæng mellem SFO, skole og hjem. 
 • I SFO´en gives mulighed for at øve demokratiske processer gennem samvær, samarbejde og medbestemmelse. 
 • At børn og voksne møder hinanden med nysgerrighed, åbenhed, og respekt. 
 • Den gode tone, god trivsel sundhed og velbefindende.