Skip to main content

SFO fra A-Z

Afhenting

Når børnene hentes, skal der siges farvel og barnet skal tjekkes ud på sedlen i gangen. 

Hentes barnet af andre end forældrene, skal barnet selv gå hjem eller er der lavet andre aftaler, skal dette meddeles personalet på forhånd. Skriv gerne på intra i god tid til klassepædagogen: 

Nathalie er klassepædagog i 0.klasse (vedhæft også Cornelia) 
Sabina er klassepædagog i 1.klasse. 
Sucdi er klassepædagog i 2.klasse. 
Katja er klassepædagog i 3.klasse. 

Når I har legeaftaler, skal i krydse det barn ud, som i skal have på besøge. Desuden skal I skrive jeres navn og tlf.nr. på ud for det pågældende barn på sedlen. 

Børnene lærer at rydde op efter sig og vi sætter derfor pris på, at de også gør det, inden de går hjem. Ligeledes sætter vi pris på, at der er ro til at få afsluttet/pakket den aktivitet, de er i gang med, hvis man er på et kreativt værksted. 

Aflevering

Når man afleverer eller når børnene møder ind i SFO’en om morgenen, skal der siges hej og barnet skal tjekkes ind på sedlen i gangen. 

Børnene krydses ind igen i deres klasser før SFO’en starter kl.: 14.0

Aktiviteter i SFO

Hver dag inspireres og motiveres børnene til at deltage i de voksnes planlagte aktiviteter og hinandens leg. De vælger selv til og fra, ud fra et princip om at tiden i SFO’en er deres egen. 

De skal dog færdiggøre de planlagte kreative aktiviteter, som de går i gang med, da vi mener, der også er en vigtig læring i at gøre det færdigt, man får begyndt på. 

SFO’en tilbyder dagligt to forskellige aktiviteter, der er arrangeret af voksne. Her tilstræber vi, at den ene aktivitet er kreativ og den anden mere lege- og bevægelsesorienteret. 

Derudover står der en masse legetøj og ting til rådighed, som børnene selv kan være aktiveret med. 

Børnene kommer ofte med forslag til aktiviteter, hvilket vi forsøger at inddrage mest muligt. 

Med mellemrum har vi cinema-day, hvor 0.klasse forvandles til biograf og vi ser film på storskærmen. 

I sommerhalvåret planter og passer SFO’en vores planter og blomster. 

Det fremgår af aktivitetsskemaet på intra samt på SFO’ens opslagstavle på døren til 0.klasse, hvad der sker i SFO’en i løbet af ugen. 

Beklædning

Det er vigtigt, at børnene har tøj på, som kan tåle både kreativ og fysisk aktivitet. Vi starter hver dag, uanset vejret, ude i skolegården fra 14:00-14:20. 

Regntøj/varmt tøj er derfor nødvendigt, ligesom skiftetøj er en god ide at have liggende. 

Vi opfordrer til, at børnene har fornuftigt fodtøj på fx gummistøvler og vinterstøvler, efterår og vinter. I den periode kan de have et par almindelige sko stående, som er mere behagelige at gå med indenfor. 

Om sommeren opfordrer vi til, at børnene bliver smurt ind i solcreme hjemmefra og ligeledes har solcreme med eller liggende til om eftermiddagen. 

Sørg desuden for, at der er navn i alt tøj. Tøj har det med at blive væk, men også med at dukke op igen. Det finder lettere sin ejermand igen, når der er navn i tøjet. 

Glemt tøj ligger i en kasse i mellemgangen. 

Før ferierne varsles det, at tøjet skal ses igennem, såfremt man mangler noget. Herefter sendes det til genbrug/nødhjælp. 

Dagligdagen

SFO’en har åben mellem kl.: 7.00-9.00, hvor børnene mødes af de to morgenåbnerne. 

Når skolen slutter kl.: 14.00 åbner SFO’en igen og har åben til kl.: 17.00. 

Børnene krydses i deres klasser ind i SFO’en og får her at vide hvilke aktiviteter, de kan vælge sig på om eftermiddagen. Aktiviteterne fremgår også på tavlen i 0.klasse. 

SFO’en starter med 20 min. udetid for alle. Derefter går aktiviteterne igang. 

I løbet af eftermiddagen kan børnene få en lille snack i Galaksens café (0.klasse) Snack'en er vegetarisk og ikke et måltid. Børnene må gerne have ekstra mad med i tasken. 

Hver eftermiddagen er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Der er hver dag to voksne, der står for to forskellige aktiviteter og en flyver, der tager sig af alt stort og småt med børnene 

Faciliteter

SFO’en ligger i skolens stueetage. 

Til venstre ligger 0.klasses lokale, der om eftermiddagen fungerer som SFO’ens cafe, hvor børnene kan spise, spille spil og tegne. 
Til højre ligger puderummet, der fungerer som et multirum til både hygge og afslapning, men også til at bygge huler, til at tumle, til leg, dans og bevægelse.Helt til højre ligger Galaksen legerum med en masse forskelligt legetøj samt kreative lokale, hvor bliver der lavet alverdens kreative aktiviteter. Det er et rum, hvor vi forsøger at skabe den ro til fordybelse og kreativitet, som aktiviteterne kræver. 

Kælderen er til indendørs- og gården til udendørs aktiviteter, hvor der både må løbes og spilles bold. 

Ferier

I skolens ferier holder SFO’en åben fra kl.: 7.00-17.00 

Tilmeldingen til ferier vil blive åbnet ca. 6 uger før feriens start. Tilmeldingen er åben i ca. 14 dage, således at fristen for tilmelding til ferien er ca. en måned før feriestart. 

Tilmelding til SFO’en før fristen er en forudsætning for, at Jeres børn kan være i SFO’en, ligesom vi forventer, at Jeres børn kommer, såfremt de er meldt til. 

 
Planlægning af både aktiviteter og personalets vagter og fridage i ferierne, afhænger af antal tilmeldte børn. 
Derfor vil vi ikke længere kunne imødekomme de tilmeldinger, vi modtager efter tilmeldingsfristen. 
Hvis i af forskellige grunde ikke kan tage stilling til, hvorvidt i vil benytte SFO’en i ferien eller har brug for hjælp til at melde Jer til o.lign, skal i henvende Jer til Cornelia før tilmeldingsfristen. 
På helligdage og ved særlige lejligheder, holder SFO’en lukket, ligesom den holder lukket i fire uger i skolens sommerferie. 

Der vil ikke blive meldt nogen plan ud på forhånd om indholdet af SFO’en i ferien. Der vil være aktiviteter i SFO’en hver dag, ligesom vi tilstræber at komme ud af huset, i det omfang det er muligt. Indholdet afhænger af børnegruppen og vejret. 

Informationer

Herunder aktivitetsplaner for ugen etc., kan I finde på opslagstavlen på forældreintra. En af del af den information er også at finde på døren til 0.klasse. Det er også på hjemmesiden, at I melder barnet til ferie, når tilmeldingen før en ferie bliver slået op. 

Ipads og telefoner

SFO’en har en regel om, at børnene kun har lov til at spille på iPad og telefon i SFO’en, såfremt det er en aktivitet på aktivitetsplanen. Medbragte telefoner skal aflevers til flyveren eller opbevares på eget ansvar i tasken.

Legetøj

Børnene må gerne have legetøj med hjemmefra. Legetøj er med på eget ansvar, såfremt det skulle gå i stykker eller bortkomme. 

Når man leger med sit legetøj, må alle være med i det omfang legetøjet tillader det. 

Vi modtager meget gerne brugt legetøj, hvis I skulle have noget tilovers. Særligt er vi interesserede i: Spil, lego, dukker, hynder og madrasser, udendørsbolde og udklædningstøj. 

Mad

I SFO’en har vi sund og overvejende vegetarisk mad. 

Kun ved ganske særlige lejligheder får børnene sødt i en lille mængde. Børnene må ikke have slik med i SFO’en. 

Vi anbefaler, at børnene har en lille madpakke på lange dage i SFO’en. 

Skole - hjem samarbejde

Det er vigtigt for os, at vi har et godt og nært samarbejde med jer forældre. 

SFO’ens personale har i kraft af den daglige kontakt og dialog mulighed for et tæt samarbejde. 

Vi vil meget gerne have besøg, men sig gerne til i forvejen, så vi kan sætte tid af til at vise Jer rundt og tale med Jer.  

Det samme gælder, hvis der er noget, udover kortere beskeder, I har behov at drøfte. Vi sætter meget gerne tid af til det, men skal vide det på forhånd, da vi i dagligdagen har travlt med at være sammen med jeres børn. 

Hvis du har spørgsmål eller gode ideer vedrørende SFO´en, kan I ligeledes kontakte SFO’en på forældreintra. 

Skulle der opstå problemer af forskellige art eller sker der store ændringer i jeres familie ( mistrivsel, mobning, skilsmisse, sygdom, dødsfald o.l.), så vil vi meget gerne vide det, så vi kan være ekstra opmærksom på jeres barn. 

Sygdom

I behøver ikke skrive til SFO’en I tilfælde af sygdom. Dette er kun nødvendigt, såfremt jeres barn er tilmeldt SFO’en i ferien. 

Bliver jeres barn sygt, får det meget dårligt eller kommer til skade, vil I blive kontaktet. Derfor er vigtigt, at skolen og SFO’en altid har de korrekte kontaktoplysninger på jer.

Tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt.

Telefoner

Børnene har kun lov at bruge deres telefon i SFO’en, såfremt der er en aftale mellem forældre og SFO. 

Vi sætter pris på, at I kontakter Jeres børn og omvendt gennem SFO’ens telefon. 

Vi vil gerne frabede os, at forældre taler i telefon, når de er på besøg i Galaksen. 

Traditioner og faste aktiviteter

SFOen har nogle traditioner og faste aktiviteter, som afholdes hvert år og vi har fokus på at skabe endnu flere. Vi har blandt to årlige diskofester og en påskefrokost. 

Udflugter

I har ofte en udflugtsdag på programmet, hvor en gruppe af børn kan tilmelde sig udflugten. Udflugterne går både til legepladser i nærområdet, men også til museer oa. Der er altid to voksne med på tur af hensyn til sikkerhed og trafiksikkerhed. 

I skal sammen med jeres børn tilmelde dem til udflugterne i dagene op til på en udflugtsseddel i gangen. 

Der et max. antal pladser pr. udflugt og tilmeldingen er bl.a. derfor bindende. 

Vi har altid udflugtstelefonen med på tur. 

Såfremt I vil hente jeres børn, før vi er tilbage i SFO’en, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre. Forhør jer om muligheden inden vi tager afsted og kontakt en medarbejder på udflugten for at blive krydset ud (samme regler som ved afhentning). 

Udedag

Skydebanen 

Vi tager på legeplads om onsdagen en gang om ugen i sommerhalvåret (ca. påskeferie til efterårsferie) 

Vi tager afsted kort efter kl.: 14 (så man kan hente kl 14 på skolen) og bliver derovre indtil kl 16:30, hvor vi går tilbage med de børn, der ikke er blev hentet på skydebanen (dvs. man kan hente 16:45-17.00) på skolen. 

Børnene tager deres skoletasker (og evt. cykler) med derover, så man kan også hente på skydebanens legeplads mellem ca. 14.20 (efter ankomst) og 16:30. HUSK at sige farvel og få børnene krydset ud.